• Klient: Fotografia / Data: 2016- / Kategoria: komercyjna | niekomercyjna

PORTFOLIO KOMERCYJNE | PORTFOLIO NIEKOMERCYJNE

Powyższe galerie przedstawiają po kilka wybranych zdjęć z naszych zleceń realizowanych dla klientów oraz z naszego własnego dorobku artystycznego, podzielonego na kategorie: ludzie, miejsca, natura, architektura, reportaż.